AVÍS LEGAL

En cumpliment de la LLei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI), del R.D.-Llei 13/2012 de 30 de març, així com de l’obligació d’informació a l’usuari contemplada a les normatives en Protecció de Dades de Caràcter Personal, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), a continuació es detalla:

El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i ús del lloc web accessible a través de l’adreça URL www.cellerarbocet.com (en endavant, el lloc web), que el titular del lloc web posa a disposició dels usuaris d’internet.

L’ús del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En consequència, l’usuari del lloc web ha de llegir amb atenció el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en las que es proposi utilitzar el lloc web, ja que el text podria tenir modificacions a criteri del titular del web o a causa d’un canvi legislatiu, de jurisprudència o a la pràctica empresarial.

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB

En cumpliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), a continuació es detallen les dades identificatives de l’empresa.

Nom comercial: RESTAURANT CELLER DE L’ARBOCET
Nom del titular: EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B.
Domicili social: C/Masferrer, 9
Població: RIUDOMS
Provincia: TARRAGONA
C.P.: 43330
C.I.F.: E43657394
Telèfon de contacte: 977850082
Correu electrònic: info@cellerarbocet.com
Dades Registrals: No són obligatòries al ser una comunitat de béns.

El nom del domini cellerarbocet.com és titularitat de EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B. i el seu ús exclusiu està reservat a aquest.

El lloc web www.cellerarbocet.com és titularitat de EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B. i cumpleix amb els requisits derivats de la Llei 34/2002, de 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), així com de l’obligació d’informació a l’usuari contemplada a les normatives en Protecció de Dades de Caràcter Personal, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).

2.- OBJECTE

El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a la informació i serveis prestats per EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B. a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

3.- ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i l’ús del lloc web.
L’accés al lloc web té caràcter gratuït pels usuaris del mateix.
3.2.- Registre d’usuaris.

Amb caràcter general l’accés i ús del lloc web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris del mateix.

L’usuari queda informat i accepta que l’accés al present lloc web no suposa, en cap cas, l’inici d’una relació comercial amb EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B.

4.- CONTINGUTS DEL LLOC WEB

La llengua utilitzada pel titular del lloc web és el castellà, català, anglès i francès. EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B. no es responsabilitza de la no comprensió o entesa de cap de les llengües del lloc web per part de l’usuari, ni de les seves consequències.

EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B. podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir o canviar aquestos dins del lloc web, així també com la forma en la que s’accedeix a ells, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les consequències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l’ús dels continguts del lloc web per a promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B., ni remetre publicitat o informació fent servir els serveis o la informació que es posen a disposició dels usuaris, independent de si l’ús és gratuït o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers en els seus llocs web, dirigits a aquest lloc web, seran per a l’apertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni tampoc incòrrer en accions deslleials o ilícites en contra de EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B..

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tant l’accés al lloc web com l’ús sense consentiment que es pugui efectuar de la informació contenida en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.  EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B. no respondrà de cap consequència, dany o perjudici que es pugui derivar de l’anomenat accés o ús.
EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B. no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels dansy que es puguin ocasionar al sistema informàtic de l’usuari (tant de maquinari com de programari), o als arxius o documents emmagatzemats en el mateix com a conseqüencia de:
– La presència de virus, malware, spyware o altre programa maliciós que estigui a l’ordinador de l’usuari i que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del lloc web.
– Un mal funcionament del navegador.
– i/o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.
EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B. no es fa responsable de la fiablitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin al lloc web per a l’obertura d’altres llocs web.
EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B. no garantitza la utilitat d’aquestos enllaços ni del bon funcionament d’aquestos altres llocs web.
EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B. no serà responsable dels virus, malware, spyware o altres programes informàtics que deteriorin o puguir deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris a l’accedir al lloc web o a altres llocs web a les que s’hagi accedir a través d’aquest.

6.- ÚS DE COOKIES

El lloc web fa servir l’ús de cookies . Les cookies s’emmagatzemen en el equip terminal de l’usuari (ordinador o dispositiu mòbil) i recopilen informació al visitar el lloc web www.cellerarbocet.com, amb la finalitat de millorar la usabilitat de les mateixes, conéixer els hàbits o necessitats de navegació dels usuaris per a poder adaptar-se als mateixos, així com obtenir informació amb finalitats estadístiques.
En el cas d’aquells usuaris que ja siguin clients de EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B. , la informació recabada amb les cookies es servirà també per a la seva identificació a l’accedir a les diferents eines que EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B. posa a la seva disposició per a la gestió dels serveis.

Per a més informació, consulteu l’apartat Política de cookies

7.- PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL SOBRE ELS CONTINGUTS DEL LLOC WEB

Són propietat de EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B., tots els drets de propietat industrial i intelectual del lloc web, així com dels continguts que hi han.
Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra acció similar que es pugui realitzar amb els continguts del lloc web, fins i tot ni que es citin les fonts,

 8.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B. garantitza la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin les nostres empreses clients d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes les dades facilitades per les nostres empreses clients a EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B. o al seu personal, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B., imprescindibles per a prestar els serveis sol.licitats pels usuaris.

Les dades facilitades seran tractades segons el “Reglamento de Medidas de Seguridad” (R.D. 1720/2007 de 21 de Desembre), en aquest sentit EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B. ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen i ha instal.lat totes les mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració i accés no autoritzat per tercers.  No obstant, l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. En el cas de que consideri oportú que es cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i direcció del cessionari, per a que doni el seu consentiment inequívoc al respecte.

En cumpliment a l’establert a la LOPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació, limitació, oposició i portabilitat de les seves dades. Per a fer-ho haurà de contactar amb nosaltres a través del correu electrònic a info@cellerarbocet.com, o bé a través de correu postal a: EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B., C/Masferrer, 9  – 43330 – RIUDOMS, acreditant la seva identitat adjuntant còpia del seu DNI.

Els usuaris accepten de forma expressa i unequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B. per a realitzar les següents finalitats:

  • Emissió de comunicacions comercials publicitàrias per e-mail, fax, SMS, MMS,xarxes socials o qualsevol altre medi electrònic o físic, present o futur, que permeti realitzar comunicacions comercials relacionades amb els productes o serveis que presta EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B., així com per part dels col.laboradors amb els que aquest hagués fet algún acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals, en tot cas, les comunicacions comercials seran fetes per part del prestador i seran de productes o serveis relacionats amb el prestador.
  • Realitzar estudis estadístics.
  • Tramitar encàrrecs, sol.licituts o qualsevol altre tipus de petició que faci l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició d’aquest al lloc web.
  • Rebre la newsletter del lloc web.

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís Legal s’interpretarà i es regirà de conformitat amb la legislació espanyola.  EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B. i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre lloc que els pugui correspondre, es sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari pera qualsevol controvèrsia que es pugui derivar de l’accés o l’ús al lloc web.  En el cas de que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B. i l’úsuari es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre lloc, als jutjats i tribunals del domicili de EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B..