POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B. garantitza la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin les nostres empreses clients d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes les dades facilitades per les nostres empreses clients a EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B. o al seu personal, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B., imprescindibles per a prestar els serveis sol.licitats pels usuaris.

Les dades facilitades seran tractades segons el “Reglamento de Medidas de Seguridad” (R.D. 1720/2007 de 21 de Desembre), en aquest sentit EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B. ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen i ha instal.lat totes les mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració i accés no autoritzat per tercers.  No obstant, l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. En el cas de que consideri oportú que es cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i direcció del cessionari, per a que doni el seu consentiment inequívoc al respecte.

En cumpliment a l’establert a la LOPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació, limitació, oposició i portabilitat de les seves dades. Per a fer-ho haurà de contactar amb nosaltres a través del correu electrònic a info@cellerarbocet.com, o bé a través de correu postal a: EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B., C/Masferrer, 9  – 43330 – RIUDOMS, acreditant la seva identitat adjuntant còpia del seu DNI.

Els usuaris accepten de forma expressa i unequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B. per a realitzar les següents finalitats:

  • Emissió de comunicacions comercials publicitàrias per e-mail, fax, SMS, MMS,xarxes socials o qualsevol altre medi electrònic o físic, present o futur, que permeti realitzar comunicacions comercials relacionades amb els productes o serveis que presta EL CELLER DE L’ARBOCET, C.B., així com per part dels col.laboradors amb els que aquest hagués fet algún acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals, en tot cas, les comunicacions comercials seran fetes per part del prestador i seran de productes o serveis relacionats amb el prestador.
  • Realitzar estudis estadístics.
  • Tramitar encàrrecs, sol.licituts o qualsevol altre tipus de petició que faci l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició d’aquest al lloc web.
  • Rebre la newsletter del lloc web.